Schody a jejich historie

 
Zpět na Zpětné odkazy >>

Schodiště

Schodiště je jedním z nejstarších stavebních prvků. Kdy přesně vzniklo schodiště, to nevíme. Říct můžeme jen tolik, že jakmile člověk začal překonávat výškové rozdíly v terénu, začal vytvářet první schůdky – a to za použití přírodních a snadno dostupných materiálů. 

Skleněné schody

Nesmíme také zapomenout na technologický či technický pokrok při výrobě schodů. Na něm je závislá změna materiálů pro schody, které je možné ve stavitelství používat. Díky lidskému úsilí neustále objevujeme nové techniky a využíváme chemicky či technicky ošetřené materiály – např. pevná a tenká skla se nyní používají pro skleněné schody. Je také důležité následovat zkušenosti našich předků, neboť různé techniky a hlavně postup zůstane na dlouho nepřekonatelný.